Sista dagen med grävschakt på tomten

Så var det dags för igenläggning av grävschakten. Var lite orolig att slangarna skulle flyta upp under natten men förankringen hade varit tillräcklig. Pust!

Grävaren körde in annan väg idag för att komma in i trädgården och lägga igen schakten. Några fler fastkörningar verkade onödigt. Nu är gärdsgården tillbakalagd igen. Jag har stängslat om för att hålla monsterhundarna hemma och möjliggöra för entreprenören att komma åt för att skarva ihop slangarna. Då återstår finliret i trädgården med att kratta så att det blir en hyfsat jämn gräsmatta igen och kanske slänga ut lite gräsfrön. Men det får bli en annan dag, har ägnat mig nog åt kroppsarbete för den här helgen. Nu får det bli vila resten av den här söndagen…

Omvägen tillfixad igen och nytt stängsel.

Nya stängseldragningen.

Nya stängseldragningen.

Lämnade schaktöppningen för att koppla ihop.

Igenlagd schakt.

Igenlagd schakt.

Igenlagd schakt.

Hmmm, undrar jag hur länge schakten kommer att vara igenlagd..? Hugo verkade vara synnerligen intresserad…

Hugo och Buddha

Då var det grävt från stammen till tomtgräns och från huset till tomtgräns. Då återstår för entreprenören att koppla ihop slangarna. Det kommer förmodligen att dröja ett tag så jag hoppas att inte Hugo får för sig att tugga slang… nu ligger slangarna utanför elinhägnaden så det ska förhoppningsvis gå vägen.

Slangarna som kommer från stammen.

Slangarna som kommer från huset.

Så återstår att koppla ihop de två ändarna för vatten och fiber…

Med elstängsel runt hela trädgården och gårdsplan är det bara att hoppas på att jyckarna har fått smaka tillräckligt mycket ström nu så att de väljer att bli kvar innanför stängslet. Det verkar lovande men känner mig inte helt trygg än…

Nu ska förhoppningsvis monstren bli hemma…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Kommentarer

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Trackbacks.