Firma Haargaard

Kefirgryn

I mån av tillgång finns kefirgryn till försäljning.

Ungefär 2 msk kefirgryn, 150 kr inkl moms. Skickas per post inom Sverige mån-ons.

Gräsbetad mjölk

Tanken är att utöka verksamheten med några fjällkor. De kommer endast att serveras grovfoder, dvs gräs och hösilage, så mjölken blir från enbart gräsbetade kor. Är du intresserad av att köpa gräsbetad mjölk och kanske så småningom gräsbetat kött, hör av dig.

Konsulttjänster inom förnybar energi, fiberföreningar eller där jag kan tänkas göra nytta

  • Projektutveckling av vindkraftsprojekt
  • Projektledare planerings- och byggfas av vindkraftsprojekt
  • Upphandling av entreprenader
  • BAS P & BAS U
  • Certifierad projektledare IPMA D, 2009
  • Korrekturläsning
  • Ordförande i Björkängs Fiber med ett driftsatt optofibernät med ca 230 medlemmar
  • Sekreterare aktiebolagsstyrelse
  • God man för både ensamkommande flyktingbarn och vanliga godmansuppdrag
  • Är familjehem

Är anställd som planeringsingenjör på Varberg Vatten & Miljö AB, VIVAB. Det kommunala VA-bolaget i Varberg-Falkenberg. Har planeringsansvaret för Varbergs kommun och företräder VA-huvudmannens intressen i det mesta utvecklingsarbetet i Varberg. Har även ansvar för lantmäteriärenden samt är ordförande i min arbetsgrupp.

Tjuvstartade en ny tjänst som senior konsult på avdelningen miljö, Pöyry Sweden AB, i februari 2017. Börjar på heltid från och med 201705.

CV  20160616

Kontakt

Sofia Haargaard

0733 403302

sofia@haargaard.se

Kommentarer

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Trackbacks.