Länkar

En länklista som gör det lättare att hitta:

Horsemanship:

Horses4People

http://karinpetersen.se/

Att växla ner eller downshifting:

Off-grid

Tant Kalles funderingar om att växla ner

Att leva det levande livet

Självhushållning:

Forsnäs Hemman