Länkar

En länklista som gör det lättare att hitta:

Horsemanship:

Horses for people

Karin Petersen

Downshifting och att leva mer oberoende:

Off-grid

Tant Kalles funderingar om att växla ner

Att leva det levande livet

Onkel Toms stuga

Självhushållning:

Forsnäs Hemman

Familjehem:

Rebecca Svensson, föreläser om hur det är att växa upp i familjehem, att vara barn med socialtjänsten som ständig följeslagare. Föreläsningar och workshops inom socialt arbete.